van Lanen & van Uden Machinaal timmerbedrijf

Neutronenlaan 3 – 5405 NG Uden

 KOMO® Gecertificeerd

Een KOMO-productcertificaat verklaart dat het betreffende product (grondstoffen, hulpstoffen, bouwproducten), bouwelement of bouwsysteem overeenstemt met de technische specificatie die in het certificaat is opgenomen en voldoet aan de vermelde eisen in het certificaat en/of beoordelingsrichtlijn. Deze KOMO-kwaliteitsverklaring kan ook aangegeven:

  • Dat de ‘essentiële’ kenmerken, zoals gedefinieerd in een geharmoniseerde Europese productnorm, voldoen aan de daaraan gestelde eisen (mits objectief getest door een geaccrediteerde certificatie-instelling);
  • Kunnen waarden worden gedeclareerd t.a.v. (overige) product kenmerken, dus kenmerken waarop geen CE-markering van toepassing is;
  • Verwerkingsvoorschriften.

Het certificaat is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn die voor het betreffende product van toepassing is.

Het certificaat is gebaseerd op de eisen die zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn die voor het betreffende product van toepassing is. In een KOMO-beoordelingsrichtlijn is het volgende geregeld:

  • Aan welke eisen de productkenmerken, waaronder toleranties, moeten voldoen;
  • Op welke wijze de betreffende product kenmerken moeten worden bepaald;
  • Aan welke eisen het kwaliteitssysteem t.a.v. de productie moet worden voldaan voor een consistente kwaliteit;
  • De beoordeling van de verwerkingsvoorschriften

De eisen die de markt stelt aan kwaliteit, prestaties, duurzaamheid, verwerkingsvoorschriften en dergelijke zijn de basis voor alle KOMO- beoordelingsrichtlijnen en de daarop af te geven certificaten. KOMO-certificering biedt dus een toegevoegde waarde voor de gehele bouwketen en infrabouw.

Indien voor een product (Europese) normen van toepassing zijn, worden de daarin vermelde bepalingsmethoden altijd gebruikt voor KOMO-certificatie. De eisen in een beoordelingsrichtlijn zijn ten minste gelijk of strenger dan de eventuele eisen in de betreffende (Europese) productnorm. De KOMO eisen zijn toegespitst op de Nederlandse situatie en behoeften. Een KOMO-beoordelingsrichtlijn bevat altijd private eisen t.a.v. productkenmerken die belangrijk zijn voor de kwaliteit.

KOMO®
Attest-met-productcertificaat
K99825-1

KOMO®
Attest-met-productcertificaat
K99826-1

FSC® Gecertificeerd hout

“FSC” verwijst naar de Forest Stewardship Council®, een non-profitorganisatie die zich wereldwijd inzet voor het bevorderen van verantwoord bosbeheer.

Het FSC-certificeringssysteem heeft tot doel ervoor te zorgen dat hout- en papierproducten afkomstig zijn van bossen die worden beheerd volgens strenge milieu-, sociale en economische normen.

Wanneer een product FSC-gecertificeerd is, betekent dit dat het voldoet aan de criteria van het FSC-certificeringssysteem. Dit certificaat geeft aan dat het hout of papier in het product afkomstig is van verantwoord beheerde bossen.

“Laat ons weten of wij uw project moeten uitvoeren met FSC gecertificeerd hout.
U draagt op die manier bij aan het beschermen van de bossen wereldwijd”.

Ons certificaatnummer is
SCS-COC-000652-AOB

daarom VLVU

van Lanen & van Uden Machinaal timmerbedrijf staat voor:

Maatwerk

Maatwerk uit eigen tekenkamer

Exacte planning

Afspraak = afspraak

Garantie

KOMO Gecertificeerd

FSC®

Op aanvraag passen wij gecertificeerd hout toe.

Leveren

Eigen transport bij u op locatie